Meer

Inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Welkom op de eerste versie van de digitale begroting van de Gemeente Ouder-Amstel. Wij vinden het belangrijk dat u goede informatie heeft over het functioneren van uw gemeente.

U wilt vanzelfsprekend  weten wat er met uw belastinggeld gebeurt. De gemeentelijke begroting is hét document waarin u dit kan vinden en waarin duidelijk wordt welke keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief toegankelijk en inzichtelijk maken, ziet u waaraan uw geld wordt besteed. Daarmee krijgt u de ruimte om de gemeente te controleren, zelf ideeën te opperen voor bestedingen en ook aan te geven hoe volgens u de bestedingen efficiënter en effectiever kunnen.

U wilt steeds meer meebeslissen en meedenken over beleid. Daarvoor moet u  wel kunnen beschikken over de informatie die  van belang is. Door de begroting toegankelijk en inzichtelijk te maken, kunnen ook de daarin opgenomen (financiële) keuzes onderdeel worden van de discussie.

Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën past ook in de bredere landelijke trend van meer openheid van (overheid) informatie. Een openheid die past bij de andere rol die de overheid krijgt door de veranderende samenleving.

 Wij zijn benieuwd wat u van deze digitale begroting vindt. U kunt uw reactie sturen naar gemeente@ouder-amstel.nl

  Marian van der Weele - Wethouder