Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Begroting 2018

Begroting 2018

Welkom op de digitale pagina van de begroting 2018 van de Gemeente Ouder-Amstel.

De begroting van 2016 was de eerste die in deze app werd aangeboden. Indien u rechts op het knopje “meer” drukt kunt u ook de begroting van 2016 en 2017 inzien. 

De gemeentelijke begroting wordt door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld in november en wordt door de ambtenaren onder verantwoordelijkheid van de wethouder financiën opgesteld. Het is hét document waarin u kunt vinden wat de gemeente als doelstellingen heeft gesteld voor het begrotingsjaar en hoe die doelstellingen betaald en waargemaakt worden.

Uw gemeente vindt het belangrijk dat u als inwoner gemakkelijk over informatie over de gestelde doelen kunt beschikken; het is tenslotte uw belastinggeld wat we daarvoor inzetten. Bovendien streven we ernaar dat de doelstellingen meetbaar zijn zodat u en de gemeenteraad hierop de organisatie kan controleren. De SMART (Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch, Tijdsgebonden) methode ziet u nog niet bij iedere doelstelling omschreven; we werken eraan om deze in volgende begrotingen steeds meer te laten zien.

Het toegankelijk en inzichtelijk maken van de gemeentelijke doelstellingen en financiën past ook in de bredere landelijke trend van meer openheid van (overheid) informatie. Een openheid die past bij de andere rol die de overheid krijgt door de veranderende samenleving.

We staan open voor uw goede ideeën en commentaar op deze begroting. U kunt uw reactie sturen naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Marian van der Weele - Wethouder

Legenda

  • Programma 1 Sociaal
  • 101 Sociaal Domein
  • 102 Algemene gezondheidszorg
  • 103 Educatie
  • 104 Sport, Cultuur en Recreatie
  • Programma 2 Ruimte
  • Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
  • Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen
67.073 Inkomsten (x1000)
49.084 Uitgaven (x1000)
17.988 Saldo (x1000)