Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

101 Sociaal Domein

Legenda

 • 101.1 Wmo
 • 101.2 Wmo en Jeugd
 • 101.3 Jeugdzorg
 • 101.4 Participatie/Inkomen
 • 101.5 Participatie/Werk
5.939 Inkomsten (x1000)
9.683 Uitgaven (x1000)
-3.743 Saldo (x1000)

101 Sociaal Domein

Het sociaal domein bestaat uit de deelproducten;

 • Wmo;
 • Wmo & Jeugd;
 • Jeugdzorg Participatie inkomen;
 • Participatie werk.

Zoals in de inleiding beschreven is het verder ontwikkelen van de decentralisaties ook in 2017 speerpunt van beleid met als belangrijkste onderwerpen;

 • Versteviging gemeentelijke regierol;
 • Van transitie naar transformatie nieuwe taken;
 • Verhogen kwaliteit dienstverlening;
 • Privacy in relatie tot uitwisseling gegevens.