Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen

Legenda

  • 401.1 OZB en 401.2 Overige belastingen
  • 402 Algemene Uitkering
  • 403 Onvoorzien
  • 404 Saldo baten / lasten
  • Totaal Overzicht Programma 4
44.998 Inkomsten (x1000)
290 Uitgaven (x1000)
44.708 Saldo (x1000)

Totaal financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * 1.000

Rekening 2016

Begroting 2017 (t/m 3e nieuwsbrief)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Baten en lasten

           

Lasten

           

401.1 OZB

139

128

128

128

128

128

401.2 Overige belastingen

61

58

58

58

58

58

402.1 Algemene uitkering

0

22

22

21

21

21

403.1 Onvoorzien

0

0

70

70

70

70

404.1 Saldo baten/lasten

-781

0

-2720

183

817

1.065

Baten

           

401.1 OZB

4.078

4.140

4.285

4.285

4.285

4.285

401.2 Overige belastingen

344

323

323

323

323

323

402.1 Algemene uitkering

10.317

9.871

10.391

10.503

10.829

11.096

404.1 Saldo baten/lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-15.320

0

-14.993

-14.652

-14.343

-14.363

Mutaties reserves

           

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

-15.320

-13.758

-14.993

-14.652

-14.343

-14.363