Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Afvalinzameling
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Afvalinzameling

Uitvoering geven aan het besluit om gebruik te maken van de door het AEB te bouwen na-scheidingsinstal­latie voor het na-scheiden van huishoudelijk restafval.

Ten behoeve van de VANG-HHA ambitie wordt onderzoek gedaan naar kosten en effecten van inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, intensivering van de papierinzameling en uitbreiding van de mogelijkheden om grof afval gescheiden aan te bieden. Afhankelijk van de keuzen (eind 2017) worden in 2018 maatregelen genomen met de benodigde communicatie en zo nodig handhaving.