Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Algemene WMO voorzieningen
Portefeuillehouder
Rineke Korrel

Algemene WMO voorzieningen

Het inzetten van algemene voorzieningen heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het minder gebruik maken van individuele voorzieningen. Deze trend willen wij in 2018 voortzetten. Een belangrijke algemene voorziening is de HHT (huishoudelijke hulp thuis) diensten thuis. Dit is aanvullende ondersteuning in het huishouden die cliënten en mantelzorgers kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding.

De verwachting is dat in 2018 meer gebruik wordt gemaakt van deze algemene voorziening.

In 2018 wordt beoordeeld of de raamovereenkomsten voor de levering van de HHT Diensten Thuis worden verlengd of niet.

‘Co’s kamer’ is een algemene voorziening (zonder indicatie toegankelijk) voor dagbesteding. In 2018 zal Co’s kamer zodanig worden georganiseerd dat er een optimale spreiding over de dorpskernen en dagen in de week is, zodat er voor iedereen een mogelijkheid is om deel te nemen.

In 2018 wordt onderzocht of het pakket aan aanwezige algemene voorzieningen voldoende is. Het doel is om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te verminderen door een breed pakket aan algemene voorzieningen aan te bieden.