Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Bijstandsverlening
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Bijstandsverlening

De verwachting op basis van landelijke gegevens en ontwikkelingen is dat het aantal bijstandsgerechtigden licht zal stijgen of in het gunstige geval gelijk blijft aan 2017. Ondanks de verbeterde economische situatie verwachten wij nog geen daling in het aantal bijstandsgerechtigden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verhoogde instroom van statushouders. Er is blijvende aandacht voor het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het beperken van de instroom.
Via het re-integratiebeleid wordt geprobeerd de uitstroom maximaal te bevorderen. Bij uitkeringsaanvragen worden direct trajecten ingezet richting werk. Via AM match worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen.
Dit zal leiden tot minder uitkeringen en meer loonkostensubsidie.