Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Bouw- en woningtoezicht
Portefeuillehouder
Rineke Korrel

Bouw- en woningtoezicht

Uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH 2017–2020. Alle verleende vergunningen worden minimaal één keer gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk is.