Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Digitale dienstverlening
Portefeuillehouder
Mieke Blankers

Digitale dienstverlening

Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het digitale loket, wordt in Duo+-verband verder uitgewerkt.