Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen

In 2018 vindt financiering van de activiteiten plaatsmet eigen vermogen en derhalve geen renterisico’s.

De gemeente is verplicht om uitstaande gelden te beleggen als het zogenaamde schatkistbankieren. De rentevergoeding bij het verplichte schatkistbankieren is in 2017 0%. We verwachten voor 2018 daarin geen aanpassingen

Als gevolg van de gewijzigde BBV regelgeving is dit onderdeel met ingang van 2017 vervallen.

In 2017 is de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012 vervangen door de financiële verordening 2017.