Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Portefeuillehouder
Rineke Korrel

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2018 wordt door de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit is het eerste jaar dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling(GR) GGD Amsterdam-Amstelland volledig in werking is. Onder deze GR valt ook Veilig Thuis. In een dienstverleningsovereenkomst wordt de uitvoering van de taken van Veilig Thuis én van het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. De begroting 2018 van Veilig Thuis is de eerste begroting van deze nieuwe GR.
Er wordt een traject gestart om de financieringsstromen te vereenvoudigen.

Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het Kernteam. Belangrijk speerpunt is om deze afspraken goed na te komen en verder uit te bouwen. Extra aandacht wordt gegeven aan de verbetering van de relatie met het onderwijs en met de doorgeleiding van politiemeldingen naar het lokale veld. Doel van deze verbetering is om te stimuleren dat scholen eerder signalen van kindermishandeling opvangen en dit ook melden aan Veilig Thuis.
Ook zal Veilig Thuis in onze gemeente training en cursussen geven aan vrijwilligers en professionals met het doel om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en te melden.

 Veilig Thuis krijgt een nieuwe rol in het proces rond de tijdelijk huisverboden (THV). Zij krijgen een rol in de eerste beoordeling van de melding. Deze rol wordt overgenomen van GGD Vangnet. Ook krijgt Veilig Thuis een monitoring taak bij het THV.

Deze werkwijze wordt na het overgangsjaar 2017 in 2018 ingevoerd.