Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Integrale veiligheid en openbare orde
Portefeuillehouder
Mieke Blankers

Integrale veiligheid en openbare orde

Het werkprogramma 2018 integrale veiligheid wordt samen met de in-en externe partners uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op een veilige woon-en werkomgeving, het verbeteren van de veiligheidsgevoelens, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid en crisisbeheersing. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Als eerste stap wordt door het Regionaal Inlichtingen & Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland een zogenaamde criminaliteitsbeeldanalyse van de gemeente uitgevoerd.

Ook wordt in 2018 de nodige aandacht gegeven aan de regionale aanpak van overlast door verwarde personen en radicalisering. In het regionale veiligheidsbeleid heeft de aanpak van mogelijke radicalisering hoge prioriteit gekregen. De Amstellandgemeenten (regionale vijfhoek) hebben besloten om aan te sluiten bij de Amsterdamse aanpak, i.c. bij het Actiecentrum Veiligheid & Zorg. Binnen dit actiecentrum is expertise voorhanden in de vorm van een persoonsgerichte aanpak. Er is binnen het programma radicalisering en polarisering gekozen voor werving van een regisseur radicalisering. De regisseur is specifiek belast met meldingen en casuïstiekbehandeling van de Amstellandgemeenten. Deze functie wordt bekostigd door de Amstellandgemeenten. Voor Ouder-Amstel is de jaarlijkse bijdrage € 5.000 (structureel vanaf 2018).