Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Jeugd en jongerenwerk
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Jeugd en jongerenwerk

Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Coherente. In overleg zijn in het werkplan per pijler activiteiten met resultaten benoemd en vastgesteld. Hierover wordt na afloop middels een evaluatie verantwoording afgelegd. Activiteiten die door het jongerenwerk worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • Ondersteunen en stimuleren van jongeren bij het uitwerken van ideeën en activiteiten.
  • Introduceren sport en spelactiviteiten.
  • Organiseren van vakantieactiviteiten.
  • Organiseren van muziekactiviteiten met het muziekcollectief.
  • Bieden van individuele en groepsbegeleiding, voorlichting en advies.
  • Voorlichting geven aan ouders.
  • (Weerbaarheid) trainingen verzorgen.
  • Participeren in netwerken (lokaal jeugdveiligheidsoverleg, netwerk t.b.v. aansluiting onderwijs- jeugdhulp).
  • Ambulant werken, contacten leggen op straat.