Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Jeugdhulp
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Jeugdhulp

De samenwerkende gemeenten in de Jeugdzorgregio Amsterdam hebben in overleg met alle gecontracteerde Jeugdzorgaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen.
De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing en betere zorg.