Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Jeugdhulp op lokaal niveau
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Jeugdhulp op lokaal niveau

Voortzetten en verstevigen van overleggen met partners als onderwijs, huisartsen en zorgaanbieders, die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen en jongeren.
Behouden en waar mogelijk verbeteren van de korte lijnen in de lokale samenwerking op het gebied van jeugd. Verstevigen regierol van gemeente door te zorgen voor een heldere overlegstructuur tussen zorgverleners en de inzet van functies als Ouder-Kind-Coach en Praktijkondersteuner Jeugd.

Er worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijgevestigde jeugdzorgverleners uit de eigen gemeente te kunnen laten aansluiten bij het gecontracteerde aanbod aan jeugdhulp.

Wij gaan beoordelen hoe wij jongeren beter kunnen ondersteunen in de overgang van voorzieningen uit de Jeugdwet naar WMO-voorzieningen op het moment dat zij de volwassen leeftijd bereiken (18 jaar).

In 2018 is in onze werkprocessen standaard opgenomen dat bij jongeren tijdig geanticipeerd wordt op het bereiken van de 18-jarige leeftijd en wat het betekent voor de zorgvraag.