Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Jeugdveiligheid
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Jeugdveiligheid

Periodiek organiseren van het lokale jeugdveiligheidsoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, zorgcoördinator TOP 1000, verbindingsfunctionaris Actie centrum Veiligheid & Zorg (AcVZ) en leerplicht. Doel is onderlinge afstemming en het maken van afspraken. Zorgvragen worden via het ZAP en/of het kernteam opgepakt. Bij het aanpakken van overlastsituaties wordt gewerkt conform het regionale convenant “Aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen”.

 Regionaal is er een overleg op ambtelijk niveau om actuele thema’s en ontwikkelingen regionaal te volgen en te bespreken. Benodigde acties worden gezamenlijk uitgezet. Speerpunten voor 2018 zijn: meer aandacht voor radicalisering en een nog beter aansluiting van de regio bij het AcVZ.