Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Kernteam
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Kernteam

Bij complexe zorgvragen wordt een casusregisseur aangesteld die het huishouden ondersteunt in het organiseren van passende zorg.
In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de geactualiseerde werkwijze “complexe casuïstiek ”. Deze verbeteringen hebben als resultaat dat klanten met complexe zorgvragen eerder in beeld zijn bij het kernteam. Verder worden er nieuwe afspraken gemaakt met zorginstellingen om de continuïteit van deelneming in het Kernteam te verbeteren.

Medewerkers van het Kernteam worden getraind in de nieuwe werkwijze Jeugdhulp 2018.
De samenstelling van het Kernteam is aangepast op de nieuwe werkwijze jeugdhulp