Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Minimabeleid
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Minimabeleid

In 2018 komen extra middelen beschikbaar via de “Klijnsma-gelden” in het gemeentefonds met als doel armoede onder kinderen te bestrijden. Onze gemeente gaat deze middelen inzetten door het declaratiefonds uit te breiden zodat meer kinderen in gezinnen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van het fonds om deel te kunnen nemen aan sport, cultuur of schoolactiviteiten.

De communicatieactiviteiten rond het minimabeleid worden geëvalueerd en op basis daarvan wordt de communicatieaanpak aangepast.