Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Noodoverloop De Ronde Hoep
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Noodoverloop De Ronde Hoep

Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Waternet. Inwoners informeren over - en betrekken bij de totstandkoming van plannen en regelingen.