Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Onvoorzien (403)

Onvoorzien (403)

Het bedrag voor onvoorziene risico’s komt overeen met ongeveer 0,3% van de in de begroting opgenomen lasten (voor bestemming).

Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en onverwacht.