Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Preventief jeugdbeleid
Portefeuillehouder
Marian van der Weele

Preventief jeugdbeleid

Wij organiseren opvoed- en opgroeiondersteuning aan ouders door middel van kortdurende lichte begeleiding, inzet van Buurtgezinnen, het organiseren van themabijeenkomsten en door het organiseren van activiteiten in de week van de opvoeding. 
Voor ouders en opvoeders van jonge kinderen zijn er verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Dit kan op de scholen via een Ouder-Kind coach, bij de huisartsen via een Praktijk ondersteuner Jeugd en bij de kinderopvang via medewerkers van Jeugdzorg instellingen.
Door middel van thema-/netwerkbijeenkomsten werken wij aan een stevig netwerk van partners die van belang zijn voor preventie. In regionaal verband is er extra aandacht voor verbeteringen met betrekking tot een betere aansluiting tussen passend onderwijs (met name VO) en lokale jeugdzorg.