Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Privacy
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Privacy

Met alle samenwerkingspartners uit de zorg bestaan goede afspraken over het omgaan met en uitwisselen van privacygevoelige gegevens, die zijn vastgelegd in het aansluitdocument “Samen zorgen”. In 2018 zal voor de Duo+-gemeenten en Duo+ een nieuw plan vastgesteld worden, waarin beleid en afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot privacy van inwoners en veiligheid van gegevens. Voor alle medewerkers en voor de bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid betrokken partijen is dan duidelijk hoe moet worden omgegaan met (privacy) gevoelige gegevens. Werkprocessen en systemen worden ingericht conform de meest actuele uitgangspunten rond privacy en gegevensbeheer.

Vanaf 2018 worden in het Sociaal Domein privacygevoelige gegevens uitgewisseld via één systeem van beveiligde mail met partners en zorginstellingen.

Afspraken met zorgpartners worden periodiek geëvalueerd.