Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Riolering
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Riolering

In 2017 is gestart met het gezamenlijk met de gemeente Uithoorn schrijven van een Gemeentelijk Rioleringsplan, dit wordt in 2018 afgerond. Algemene hoofdstukken en planjaren en looptijd worden gestroomlijnd.

Uitvoering:

  • Herleggen van het vuilvervalriool en aanleg hemelwaterriool in de Kloosterstraat;
  • Kleine aanpassingen ter verbetering van de hemelwaterafvoer op het fietspad de Slinger;
  • Plaatsen van een gemaal in de Begoniastraat ter verbetering van de afstroming afvalwater.