Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Sport en recreatie
Portefeuillehouder
Rineke Korrel

Sport en recreatie

Het in 2017 vastgestelde sport- en beweegbeleid kent concrete ambities voor de periode tot 2024. In 2018 wordt onderzocht wat mensen, die onvoldoende bewegen, tegenhoudt. Er wordt een buitensportplek gerealiseerd, mede naar aanleiding van een burgerinitiatief. Bestaande programma's zoals Gezonde Leefstijl voor Ouderen worden voortgezet en verenigingen worden beter en meer geïnformeerd over relevante lokale en regionale ontwikkelingen en landelijke subsidiemogelijkheden. De inzet van combinatiefunctionarissen wordt verder geïntensiveerd dankzij de in 2017 ontwikkelde subsidieregeling. Instellingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs gaan daardoor nog meer met elkaar samenwerken, wat leidt tot meer activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2018 wordt gestart met het inventariseren van de behoefte aan overdekte sportaccommodaties in De Nieuwe kern. Aansluitend op het sport- en beweegbeleid wordt in 2018 ook het speelplekkenbeleid geactualiseerd. Hoewel gedeelde financiering in het kader van de veranderende samenleving het principe is, leidt dat mogelijk tot extra investeringen om het speelvoorzieningenniveau weer op peil te brengen.