Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Toegang tot zorg en voorzieningen
Portefeuillehouder
Jacqueline de Maa

Toegang tot zorg en voorzieningen

Met de integratie van het Zorgadviespunt binnen de uitvoeringsorganisatie Duo+ kunnen wij in 2018 stappen gaan maken om de zorgvragen van onze inwoners op alle gebieden binnen het Sociaal Domein meer integraal te benaderen. Belangrijke instrumenten en veranderingen daarbij zijn:

  • invoering van een andere werkwijze in de Jeugdzorg;
  • uitvoering van het verbeterplan “complexe zorgvragen”;
  • kwaliteitsverbetering van onze ICT en sturingssystemen in het Sociaal Domein.

Door al deze ontwikkelingen die begin 2018 plaatsvinden, zal er veel tijd besteed worden aan opleiding en training van alle medewerkers in het sociaal domein. Om te voorkomen dat de zorgtoewijzing aan inwoners onder druk komt te staan zijn er eenmalig middelen opgenomen in deze begroting om verlies aan capaciteit bij onze klantmanager te compenseren.
Blijvende aandacht voor makkelijk te vinden informatie over de toegang tot zorg via diverse kanalen (gemeentelijke website, moderne media, Weekblad voor Ouder-Amstel, digitale schermen in wachtruimtes, folders enzovoort).